Adatvédelmi nyilatkozat


1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Adatkezelőként a Baraka Világjáró Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2.; cégjegyzékszám: 0509008689; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Serfőző Zoltán; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: serfozo.zoltan@baraka.hu, +36-46-509-440; a továbbiakban: Baraka) jár el a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek személyes adatai tekintetében.
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

3. Meghatározások

 

4. Az adatkezelés elvei

A Baraka megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, továbbá a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 5. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

5. A Baraka által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Baraka a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

5.1. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 1. Név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 2. Telefonszám, e-mail cím: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 3. Érdeklődés tárgya (pl: utazási csomag megnevezése, időszak, úti cél típusa): az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődés tartamáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5.2. Feliratkozás hírlevélre

 1. E-mail cím: az ügyfél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.

5.3 Regisztráció

 1. Név előtagja, vezetéknév, keresztnév: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok.
 2. Születési név: a törzsutas kedvezményre jogosultság nyomon követéséhez szükséges adat .
 3. Hogyan szólíthatunk: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 4. Nem (nő/férfi): az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 5. Születési hely: az utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 6. Születési idő: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 7. Állampolgárság: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 8. E-mail cím: az ügyfél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
 9. Telefonszám: az ügyfél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
 10. Ország: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 11. Irányítószám: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 12. Település: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 13. Cím (utca/tér, házszám): az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 14. Számlázási adatok: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok.
 15. Névnap: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 16. Foglalkozás: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 17. Pólóméret: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 18. A Barakával történt korábbi utazások: a törzsutas kedvezményre jogosultság nyomon követéséhez szükséges adatok.
 19. Egészségügyi probléma: az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 20. Jelszó: a regisztráció rögzítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat.

5.4 Jelentkezés utazásra

 1. Útlevél / személyi igazolvány száma: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 2. Útlevél / személyi igazolvány érvényessége: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 3. Biztosítás típusok közti választás: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 4. Fakultatív programok közti választás: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 5. Ülés választása az autóbuszon: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 6. Felszállási hely választása az autóbuszon: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.
 7. Repülőjegy opciók közti választás: utazásszervezéshez elengedhetetlenül szükséges adat.

5.5. Betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás, valamint sztornó biztosítások kötése

 1. Név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 2. Lakcím: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 3. Születési dátum: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 4. Utazási csomag megnevezése, dátum: a biztosítás tárgyának meghatározása.

5.6. Utazási szolgáltatás számlázása

 1. Név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 2. Lakcím: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 3. E-mail cím: az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
 4. A szerződés tárgya (pl: utazási csomag megnevezése, dátum, repülőjegy, repülőtéri illeték, fakultatív programok, vízumdíjak, egyéb utazási szolgáltatások): a szerződés tárgyának meghatározása.

5.7. Önéletrajzok kezelése

 1. Név: az álláskereső beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 2. Lakhely, telefonszám, e-mail cím: az álláskereső későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
 3. Egyéb, az álláskereső által az adott hirdetés szempontjából relevánsnak vélt adat (pl: iskolai végzettség, munkahelyek, érdeklődési kör, nyelvtudás stb.): az állásra való jelentkezés megfelelő elbíráláshoz, megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.


6. A Baraka által használt, adatkezelésben érintett internetes szolgáltatások

Google Analytics

Közösségi oldalak

 

7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Baraka adatkezelőtől-adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyfelekhez kapcsolódó személyes adatokat:

 1. A Baraka munkavállalói és alvállalkozói között.
 2. A Baraka vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítótársaság, IT szolgáltató).
 3. Az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik féllel (partner utazási iroda, légitársaság, hajótársaság, repülőtársaság, szálláshely szolgáltató, stb.).
 4. Nagykövetségekkel, konzulátusokkal, illetve határrendészeti szervekkel.
 5. Felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
 6. Adóhatósággal, illetve a könyvelést végző céggel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Baraka által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról). Mindezt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton lehet megtenni: iroda@baraka.hu, +36 46 509-440, 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2.

 

8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Baraka az utazót a regisztráció során megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. A Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén.
 2. A felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén.
 3. A GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat.
 4. Illetve a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Baraka törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

9. A Baraka által az adatkezelései során igénybe vett adatfeldolgozók

 1. Arteries Studio Kft.
  Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 9/b.
  Telefon:  +36 28 360 846
  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés: webhosting
 2. The Rocket Science Group, LLC
  Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  Telefon: +1 678 999-0141
  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés: hírlevél küldés
 3. QuestionPro Inc.
  Székhely: 9450 SW Gemini Dr #62790, Beaverton, OR 97008-7105, USA
  Telefon: +1 800 531-0228
  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés: kérdőív küldés és feldolgozás

 

10. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Baraka visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Baraka köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Baraka kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baraka a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Baraka ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

11. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra;
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baraka az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Baraka az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Baraka azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

12. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Baraka indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 1. a Baraka kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Baraka a személyes adatokat kezeli.


A Baraka indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. a Baraka kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.


A Baraka indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés a Baraka vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 2. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Baraka kezeli a személyes adatait, és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.


A Baraka indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

13. Az ügyfél elfeledéshez való joga

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

14. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Baraka korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
A Baraka korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Baraka korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 2. a Barakának már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából,
 3. továbbá az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Baraka korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Baraka jogos érdekei céljából, és
 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Baraka általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Baraka az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Baraka azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Baraka korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Baraka nem használhat fel ügyfél adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

15. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra;
 4. további nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

16. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Baraka az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Ügyfél kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

Amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át).

Hozzáféréshez való jog

30 nap

Helyesbítéshez való jog

30 nap

Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Indokolatlan késedelem nélkül.

Adathordozhatósághoz való jog

30 nap

Tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás kézhezvételekor.

 

17. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Baraka azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

18. A jelen tájékoztató módosításai

A Baraka fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Baraka adott esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.